X
تبلیغات
مونس های روحی ویدا - ستایش دیگران

مونس های روحی ویدا

*زندگی آرزویی است که هر لحظه از اندیشه تو رد می شود*

بهترین بخشی را در هر فرد جست وجو کن و این را به او بگو.
همه ما به چنین محرکی نیازمندیم، هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم


چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی کنم.
نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز و عظمت خودت را نیز بنگر.
نوشته شده در 91/05/02ساعت توسط ویدا|


آخرين مطالب
» کمک....
» بزرگترین لذت زندگی ...
» برگزیده از کتاب مهربان مراقب ♥♥
» تحول درون
» چرا ؟
» دوست یعنی ...
» مهربان مراقب آماده است که میهمان قلبهایتان شود ♥♥♥
» شادمانی در دنیای مجازی ♥
» زندگی کردن رویاها...
» رنج و دگرگونی

Design By : RoozGozar.com