X
تبلیغات
مونس های روحی ویدا - ستایش دیگران

مونس های روحی ویدا

*زندگی آرزویی است که هر لحظه از اندیشه تو رد می شود*

بهترین بخشی را در هر فرد جست وجو کن و این را به او بگو.
همه ما به چنین محرکی نیازمندیم، هر بار که از کار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم


چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی کنم.
نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز و عظمت خودت را نیز بنگر.
نوشته شده در 91/05/02ساعت توسط ویدا|


آخرين مطالب
» رویاهایم را می خواهم
» یک کار مهم و خاص
» نجوا با خداوند
» از لحظه ها ؛ شتابان رد می شوم ♥
» و اما اعتماد ...♥
» من آنم که هستم
» میوه و خود برتر
» بخشش
» دعوت به فیس بوک
» نگران نباش

Design By : RoozGozar.com