X
تبلیغات
مونس های روحی ویدا - تجربه ی باورها

مونس های روحی ویدا

*زندگی آرزویی است که هر لحظه از اندیشه تو رد می شود*

تجربه کردن در این جهان بسیار حائز اهمیت است .

وظیفه شما کسب تجربه است ....

یعنی تجربه ی باورها و اعتقادات خود !!!

بدین ترتیب است که آموزش به کمال می رسد .

زیرا تجربه فراتر از باور است .

رسیدن به عشق ِ احساس همدردی . کمک به دیگران متضمن اراده ی بسیاری است که هر فردی می بایست در حد توان خود آن را به انجام رساند .

نوشته شده در 90/09/23ساعت توسط ویدا|


آخرين مطالب
» بی ذهن شو ..
» حساب کردن
» روزت زیبا
» روزت مبارک ؛ مـــــــادر ♥
» کتاب زندگی ما
» استعدادهای بزرگ
» رویاهایم را می خواهم
» یک کار مهم و خاص
» نجوا با خداوند
» از لحظه ها ؛ شتابان رد می شوم ♥

Design By : RoozGozar.com